EDICTE de 8 de setembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal referent al polígon PA-9, carrer Escoles Pies.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir