EDICTE de 8 de maig de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per derogar el Pla especial urbanístic número 1 i modificar l’article 91.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir