EDICTE de 8 de febrer de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual número 18 (redefinició d’ usos recreatius) del Pla general d’ ordenació urbanística municipal.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir