EDICTE de 8 d’agost de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona referent al municipi de Cambrils. Donar per complerta la condició d’eficàcia referent al Pla parcial urbanístic del Sector 4 Els Antigons.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir