EDICTE de 8 d’abril de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 312/2011. Pla parcial Fecsa.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir