EDICTE de 7 de novembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi de Lleida. Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable a la Ginesta de Sucs.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir