EDICTE de 6 d’octubre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament el Pla de millora urbana del sector PMU 6. Camí d’Artesa Sud.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir