EDICTE de 6 de setembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, Aprovar definitivament la Modificació puntual del text refós del Pla especial de la UA1 de can Clota.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir