EDICTE de 6 de setembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en els terrenys situats als carrers Bell·lloc amb Circumval·lació.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir