EDICTE de 6 de maig de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU per a l’adaptació a la Llei 16/2009 de centres de culte.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir