EDICTE de 5 d’octubre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic de la subestació 132/25 kV Fornells i de línia d’alta tensió a 132 kV a la futura subestació de Fornells.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir