EDICTE de 5 d’octubre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per a la incorporació de nous usos a la zona d’implantació industrial.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir