EDICTE de 5 d’octubre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació del Pla d’ordenació urbanístic municipal per tal d’ajustar el redactat sobre Extraccions d’àrids, terres, minerals.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir