EDICTE de 5 de setembre de 2016, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme. Aprovar definitivament el Pla parcial urbanístic sector H, Bòbila Baucells.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir