EDICTE de 5 de maig de 2016, sobre resolucions: Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general metropolità a la parcel·la situada al carrer de Salvador Espriu, números 38-46, al Polígon Pedrosa.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir