EDICTE de 5 de desembre de 2016, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 517/2011. PPU-6 Comafarella.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir