EDICTE de 5 d’agost de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per regulació normativa de la zona d’indústria aïllada, clau S.3.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir