EDICTE de 4 de novembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic en l’àmbit de la cova del Pare Palau i entorn de l’ermita de Sant Joan de Carratalà.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir