EDICTE de 4 de maig de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació de l’article 49 de les Normes urbanístiques del POUM.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir