EDICTE de 4 de maig de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per a la delimitació dels usos de la parcel·la d’equipaments públics de la plaça Poeta Sitjà.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir