EDICTE de 4 de juny de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar novament la delimitació com a polígon únic d’actuació en el sector del Pla especial de millora urbana del sector la Pau.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir