EDICTE de 4 de juliol de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi de Seròs. Aprovar definitivament el Pla parcial urbanístic del sector industrial SUD.I02.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir