EDICTE de 30 d’octubre de 2014, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre: Aprovar definitivament la Modificació puntual del POUM, núm. 33, referent als articles 91 i 105.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir