EDICTE de 30 de novembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries i de planejament, clau CJ1B, antiga colònia ENHER.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir