EDICTE de 30 d’abril de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la modificació puntual núm. 60 del Pla general d’ordenació urbana: eliminació de la UA 25 Tomàs Mieres 3.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir