EDICTE de 3 de novembre de 2014, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament una nova ordenació urbanística del POUM, zona de dipòsits salins clau 19, PE-02, parc de la riera de Soldevila.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir