EDICTE de 29 de novembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, Aprovar definitivament el text refós de la Modificació del POUM de delimitació del polígon d’actuació UA els Morrals i el polígon d’actuació UA Espunya.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir