EDICTE de 29 d’abril de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries número 6 consistent en la delimitació del PMU-1 ctra. de Valls en substitució del PE-1.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir