EDICTE de 29 d’abril de 2016, Aprovar definitivament la Modificació per a l’ús com a equipament de la finca de can Garcini, situada al carrer del Xiprer, números 40-46.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir