EDICTE de 28 d’octubre de 2016, pel qual es fan públiques una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 834/2006. Centre Borja.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir