EDICTE de 28 de setembre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual núm. 5 del POUM: PAU 38 Santa Creu.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir