EDICTE de 28 de novembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, Aprovar definitivament la modificació de les Normes subsidiàries de planejament al sector de sòl no urbanitzable Transports Mateu.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir