EDICTE de 28 de maig de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir