EDICTE de 28 d’abril de 2016, Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general metropolità a la finca situada al carrer de Manuel Florentín, número 26 – Casal del Cris.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir