EDICTE de 27 d’octubre de 2016, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme, Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries al sector del nucli antic (claus 1a i 1b) per a l’ordenació volumètrica de les edificacions.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir