EDICTE de 27 de maig de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació del Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir