EDICTE de 27 de maig de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal en els sectors SUND-25 i SUND-26.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir