EDICTE de 27 de juliol de 2016, Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per a la connexió de la línia elèctrica subterrània de 25 kV des de la subestació Aeroport fins al Parc de negocis Mas Blau II.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir