EDICTE de 27 d’abril de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Ordenances reguladores del Pla parcial del sector Pla de Ponent, pel que fa als articles 42, 43, 44, 64, 65 i 67.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir