EDICTE de 26 maig de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, modificació traçat i amplada d’un tram del carrer Corbera d’Ebre.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir