EDICTE de 26 d’octubre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries a la zona d’equipaments municipals E6 zona del camp de futbol.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir