EDICTE de 26 de novembre de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 108/2010.Sector Llevant -Mar.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir