EDICTE de 25 de novembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla especial de reforma interior Finestrelles Nord.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir