EDICTE de 24 de novembre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la modificació de les Normes per a l’adequació del límit del terme municipal i ampliació dels usos admesos al voltant del cementiri.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir