EDICTE de 24 de març de 2015, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona: Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries a l’àmbit del Pla especial de millora urbana La Coma.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir