EDICTE de 24 d’abril de 2015, sobre un acord de la Subcomissió d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació del Pla general metropolità de protecció del patrimoni arquitectònic historicoartístic de la ciutat de Barcelona.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir