EDICTE de 24 d’abril de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 404/2009, PEU aeroport de la Seu d’Urgell.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir