EDICTE de 23 de maig de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Emetre informe favorable en relació amb les modificacions c) i d).

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir