EDICTE de 22 d’octubre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla especial del Barri Vell en l’àmbit del Pla especial de la unitat d’actuació Pou Rodó.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir