EDICTE de 22 d’octubre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla especial de vialitat el Colomer.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir